گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
Elahe
1538 بیپ
مادام
1.1 بیپ در روز
77771 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
Elahe
3 ساعت
4
Elahe
اُردیبِهِشت را بایَد بُوُسید ~ رُوُی ِ طاقچِه گُذاشت ؛ وَ هِی نِگاهَش کَرد 8))~ [ ]
Elahe
14 ساعت
4
Elahe
مِلَت میرَن اِصفِهان مِصفِهان : | ما تا هَمین دانای ِ عَلی َ م ما رُوُ نِمیطَلَبِه : |
29 نظر
1234 MilaD_iS_BaCk arshya 2000mehran IIVII mehran97 amiiir ssina encouraging negar93 leo1987 zr79 25X Naziila
Elahe
17 ساعت
4
Elahe
کُوُکُوُچی سُوُیاش تَمُوُم شُدِه ؛ بَعد وَقت ِ بَرگَشتَن واسَش بَلغُوُر ِ خُرد شُدِه خَریدَم ؛ نُوُک َم نِمیزَنِ بِهِش:/
20 نظر
1234 bimo asal237 2000mehran 1900 mohammad051 mehran97 amiiir ssina SeTiA98 encouraging negar93 leo1987 25X _Xx_ z-ar
Elahe
21 ساعت
4
Elahe
هیچ واکسَنی واس ِ خاطِرات وُجُوُد نَدار ِ × [ ]
10 نظر
bimo 2000mehran Mohamad_Y IIVII Shahin_Irani 1900 mehran97 empty_x amiiir bardia2020 ssina encouraging negar93 leo1987 _mah_ 25X Z821 _Xx_ Unknown__ mkm
Elahe
5 اردیبهشت - 10:52
4
Elahe
پُوُل شَخصِیَت نِمیارِها : | یارُوُ پِوُلش ُ تِرِیلی نِمیکِش ِ بَعد دَریغ اَز دُوُزار شُعُوُر ؛
4 نظر
bimo Mr_heydari 2000mehran Mohamad_Y El_NaaaZ 1900 mehran97 bardia2020 ssina SeTiA98 encouraging negar93 MONAJON leo1987 _mah_ 25X _Xx_ Naziila
Elahe
4 اردیبهشت - 13:04
4
Elahe
آدَما بِه اَندازِه حَرفایی کِه بایَد میگُفتَن ُ نَگُفتَن اَز هَم فاصِلِه میگیرَن ؛ [ ]
6 نظر
arshya ghazal-11 1900 MOHAMMAD-P Night_Star mohammad051 mehran97 ssina STAR007 encouraging negar93 leo1987 _mah_ zr79 25X SHaBnAmI _Xx_ z-ar
Elahe
3 اردیبهشت - 18:24
4
Elahe
... ~ [ ]
Elahe
3 اردیبهشت - 12:15
4
Elahe
عِمارت کُن مَرا آخِر کِه ویرانَم بِه جان ِتُوُ 8) شُکُوُلی جانَم رُوُز مِعمار هَپی مَپی ُ ایناا 8)) ~ [ @1234 ]
Elahe
2 اردیبهشت - 21:55
4
Elahe
میش ِ پَرَندِه باشی ؛ اَمّا رَها نَباشی ؛ [ ]
4 نظر
Agggnes bimo Mr_heydari Mohamad_Y El_NaaaZ 1900 MOHAMMAD-P YA30N farzad74 mahnaz- Night_Star mohammad051 Colonel mehran97 bardia2020 ssina Talkh_ STAR007 zahra7631 negar93 leo1987 _mah_ zr79 25X
Elahe
2 اردیبهشت - 13:21
4
Elahe
اَز زِندِگانی َم گِلِه دارَد جَوانی َ م ~ [ [ - ( [ - (">@MOHAMMAD-P ]
Elahe
2 اردیبهشت - 13:13
4
Elahe
خُب خُب خُب 8) عَکسا وامیش ِ 8)) بِزَن دَس قَشَنگ َ رُوُ 8)) ~
8 نظر
bimo Mohamad_Y El_NaaaZ 1900 farzad74 Night_Star mohammad051 Colonel ameer bardia2020 gartaltiraxtur ssina STAR007 zahra7631 SeTiA98 encouraging negar93 leo1987 _mah_ zr79 25X jodaei
Elahe
1 اردیبهشت - 22:05
4
Elahe
در داریوش
دارَم میرَم کِه تُوُ فِکرَم بِمُوُنی ؛ دارَم میرَم دُعا کُن بَرنَگَردَم ~ [ ]
17 نظر
bimo asal237 MilaD_iS_BaCk arshya El_NaaaZ hollyman 1900 Colonel bardia2020 ssina STAR007 zahra7631 encouraging negar93 leo1987 _mah_ zr79 25X
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15