گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
شاهنشین چشم من
4 بیپ
0.3 بیپ در روز

دنبال‌کنندگان

شاهنشین چشم من
24 فروردین - 21:54
1
شاهنشین چشم من
قول دادم از زندگیش برم بیرون, قول دادم از زندگیم بیرونش کنم and I fu ckin did that.
نظر
Mohamad_Y Z821
شاهنشین چشم من
24 فروردین - 21:43
1
شاهنشین چشم من
فدای سرت, نباشه غمت
نظر
شاهنشین چشم من
24 فروردین - 15:30
1
شاهنشین چشم من
قشنگ تر نیس اگه بذاریم بعضی رویا ها،رویا بمونن؟
1 نظر
fariborz_taban
شاهنشین چشم من
19 فروردین - 15:52
1
شاهنشین چشم من
Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on
1 نظر
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15