گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
Yas
941 بیپ
مادام
3.1 بیپ در روز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
Yas
11 اسفند
1
Yas
در تماشای تو قانع نشوم من به دو چشم همه چشمان جهان گو به سرم بشتابند ...
نظر
bimo encouraging GomGoor
Yas
11 اسفند
1
Yas
وَ چکّه میکند از من هنوز حسرتِ تو ..
نظر
bimo SACHLiiii encouraging Shady-5 GomGoor heava
Yas
10 اسفند
1
Yas
نظر
1900 ameer bardia2020 SeTiA98 encouraging Elahe-Naaz GomGoor maryam_1900 heava bi_nam_71
Yas
10 اسفند
1
Yas
اونقدری امشب ازشون حرص خوردم که فقط خدا میدونه
نظر
encouraging GomGoor heava D_mary
Yas
8 اسفند
1
Yas
یه همچین وقتایی حس کسیو دارم که ...
2 نظر
bimo paniz95 timsar STAR007 encouraging heava
Yas
7 اسفند
1
Yas
نمیدونم چرا نمیتونم هرچی میگذره تو ذهنمو بگم بهش یا خود خوری میکنم یا به ادم اشتباهی میگم که هیچکدوم خوب نیست ...
1 نظر
bimo RSJ62 bardia2020 encouraging GomGoor heava
Yas
7 اسفند
1
Yas
ما باید بفهمیم اسوه هایی ک ریشه در زمین دارند برای انسان زمینی، کششی ندارد. زمین، ارزوی انسان نیست تا الگوی زمینی به آرمان او مبدل گردد.
1 نظر
bimo bardia2020 encouraging GomGoor
Yas
7 اسفند
1
Yas
سر صبج و سیل تبریکات،شب قبلش و اشک و آه
1 نظر
bimo moein_MMP bardia2020 encouraging negar93 Elahe-Naaz GomGoor D_mary
Yas
6 اسفند
1
Yas
لحظه آمدنت رسیده بود اما زنی نبود تا مادر را در وقت به دنیا آمدنت یاری کند....
2 نظر
IIVII RSJ62 bardia2020 encouraging GomGoor
Yas
6 اسفند
1
Yas
مرا فراموش خواهی كرد ، از من جدا خواهی شد ! پس مرا از غارم بیرون نكش ، عادت‌ هایم را از من مگیر .. خصوصا عادتی كه به " تنهایی" دارم را ..
نظر
IIVII RSJ62 empty_x encouraging GomGoor
Yas
6 اسفند
1
Yas
ما از اوّلش اینجوری نَبودیم با عشق خو گرفته بودیم .. مادَرمون با تمام احساساتش بُزرگمون کرده بود ...
نظر
IIVII RSJ62 encouraging GomGoor zm-mm
Yas
6 اسفند
1
Yas
کاش میتونستم براش هدیه بخرم ببرم براش کلی بغلش کنم بوش کنم ... کاش میتونستم بهش بگم چقدر دوستش دارم ... کاش ده سال پیش همچین روزیو میدیدم ....
نظر
IIVII RSJ62 encouraging GomGoor zm-mm
صفحات: 8 9 10 11 12