گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
یاسر
9 بیپ
موسیو
0.6 بیپ در روز

دنبال‌کنندگان

یاسر
18 ساعت
1
یاسر
وقتی لبخند می زنیم به عالم اعلام می کنیم که من با آنچه در زندگی ام رخ میدهد در صلح و آرامش هستم ، در این شرایط هورمونهایی که در مغزمان ترشح میشود بدن را به تعادل رسانده و سیستم ایمنی را تقویت می کنند تا به درستی کار کنند در مقابل وقتی که ج
یاسر
18 ساعت
1
یاسر
کشیشان میگویند: بزرگترین نعمتی که خداوند داده، عقل است، اما هر چه می‌خواهید بپرسید از ما بپرسید!! پس عقل به چه درد میخورد؟ آیا فقط باید سنگینی آن را تحمل کنیم؟! ????گالیله
یاسر
18 ساعت
1
یاسر
کشیشان میگویند: بزرگترین نعمتی که خداوند داده، عقل است، اما هر چه می‌خواهید بپرسید از ما بپرسید!! پس عقل به چه درد میخورد؟ آیا فقط باید سنگینی آن را تحمل کنیم؟! ????گالیله
یاسر
18 ساعت
1
یاسر
خوشبختی من پیدا کردن " تو " ... از میان این همه ضمیر بود ... با تو من خوشبخت ترینم ..
یاسر
23 فروردین - 15:56
1
یاسر
کــــاش.... فاصله ها اجازه میدادن وقتی قلبهـــــا به یاد هم می تپند کنار هم باشند...
یاسر
23 فروردین - 15:52
1
یاسر
زندگی کاروانیست زودگذر آهنگی نیمه تمام تابلویی زیبا و فریبنده می سوزد و... هیچ چیز در آن رنگ حقیقت نمی گیرد "جز محبت..!"
یاسر
23 فروردین - 15:19
1
یاسر
..
یاسر
21 فروردین - 11:57
1
یاسر
رویا
یاسر
21 فروردین - 11:55
1
یاسر
گل
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15