گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
shafiqullah sidiqi
443 بیپ
موسیو
0.6 بیپ در روز
1745 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه

برچسب ‌های شخصی

shafiqullah sidiqi
25 دی
1
shafiqullah sidiqi
چه شد؟ ای برادر! قصه‌های خوبِ پیغمبر چه شد؟ آن نماز و سجده و گفتار در منبر چه شد؟ خانه‌ها ویران و پل‌ها واژگون٬ ما در به‌در مسجد ما در لبِ چاراهی قنبر چه شد؟
نظر توسط mobi
MOJTABA-M arshya amiiir mOoorteza b1994 rahaomi fariborz_taban AMATIVE bi_nam_71
shafiqullah sidiqi
19 شهریور 97
1
shafiqullah sidiqi
در دلم بود که جان بر تو فشانم روزی .. باز در خاطرم آمد که متاعیست حقیر .. عجب از عقلِ کسانی که مرا پند دهند .. برو ای خواجه که عاشق نَبُوَد پند پذیر ...
نظر
Beautiful_life timsar molae SACHLiiii Yas0710 dibalove heava
shafiqullah sidiqi
19 شهریور 97
1
shafiqullah sidiqi
تماشایی ترین تصویر دنیایی نمی دانی مرا هردم تماشای رخ تو زنده می دارد....
نظر
Beautiful_life timsar molae dibalove heava
shafiqullah sidiqi
19 شهریور 97
1
shafiqullah sidiqi
ای صبا گر بگذری بر کوی مهرافشانِ دوست .. یار ما را گو سلامی دل همیشه یادِ اوست!
نظر
Beautiful_life molae Yas0710 dibalove heava
shafiqullah sidiqi
17 شهریور 97
1
shafiqullah sidiqi
گیریم گناه از من و گیرم خطا از تو کوته به بوسه عاقبت این ماجرا کنیم!!
نظر
Beautiful_life molae dibalove
shafiqullah sidiqi
17 شهریور 97
1
shafiqullah sidiqi
به علت تنهایی به سمت هر آدمی نرید.....--.....گرسنگی دلیلی برای خوردن آشغال نیست..
نظر
molae dibalove
shafiqullah sidiqi
17 شهریور 97
1
shafiqullah sidiqi
هزار حیف که دیگر تو را نخواهم دید مگر به خواب , که آن هم به خواب میبینم ..
نظر
shafiqullah sidiqi
17 شهریور 97
1
shafiqullah sidiqi
من آن شڪستہ بنایم در این خراب آباد ڪہ در خرابے من ناز می‌ڪند سیلاب...
نظر
Beautiful_life molae
shafiqullah sidiqi
17 شهریور 97
1
shafiqullah sidiqi
خاموش ڪند قلب مرا خردہ نسیمے ما شعلہ دلان طاقت یڪ آہ نداریم..‌.
نظر
Beautiful_life molae
shafiqullah sidiqi
17 شهریور 97
1
shafiqullah sidiqi
به انتظار نبودی ز انتظار چه دانی ؟ تو بیقراری دلهای بیقرار ، چه دانی ؟
نظر
Beautiful_life molae
shafiqullah sidiqi
17 شهریور 97
1
shafiqullah sidiqi
ڪاش میشد... "سرنوشت" را.... با" شرط.." "برگشتݧ" نوشت...!
نظر
molae Yas0710
shafiqullah sidiqi
17 شهریور 97
1
shafiqullah sidiqi
جاے پاے نفست ماندہ بـہ صحراے خیال... اے فراسوے تجسم ، بـہ دلم جا دارے..
نظر
molae Yas0710
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15