گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

یافتن گروه: کنکور

× کنکوری های 95 ×
سرنوشت ما همه بسته به یک عدد ..
98 کاربر, 64 بیپ
پشت کنکوری
اسمش داد میزنه ک چیه نیاز به ..
140 کاربر, 24 بیپ
کمپ کنکوریای 92
کمپ کنکوریآی 92 :دی اینجا از..
222 کاربر, 37 بیپ
کنکوری ها
کنکوری ها.بچه های کنکور.درس خ..
170 کاربر, 3 بیپ
کنکوری های خسته
145 کاربر, 32 بیپ
کنکوریای 94 بیپفا
همه ی بدبختایی که سال 94 کنکو..
154 کاربر, 26 بیپ
کنکوریای94
اینجا همه هستن شکست خورده های..
138 کاربر, 44 بیپ
کنکوریها
این گروه باب حرف بر و بچ باحا..
170 کاربر, 6 بیپ
کنکوریهای-بدبخت
اگه کنکوری هستی بدو عضو شو بب..
341 کاربر, 370 بیپ
همه کنکوریا
هرکی کنکوری هست بیاد تا داخل ..
234 کاربر, 42 بیپ