گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

جستجوی برچسب: #comment

E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
3 آبان 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
[قشنگ ترین دیالوگ ]میدونی چیه؟☟☟.. ..☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
3 آبان 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
از عقل مغروری که ،من را تا برده..☟☟.. ..☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
3 آبان 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
نشد .. خیالم از تو ☟☟.. ..☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
2 آبان 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
چِه غَریبٰانه شَبی است.. ☟☟.. ..☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
1 آبان 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
گیرم این دفعه که ، بماند...!☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
30 مهر 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
با تو آدم باشد، تا سحر بیدار... ![: لاو ]☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
30 مهر 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
شده در ،با همین ظاهرِ شاد..تا گلو پیرِ کسی باشی و ؟☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
27 مهر 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
می نوشم ولی از اشک، پرشده است . .⇣⇣ ⇣⇣
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
27 مهر 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
اون یـِ شده بود چون.... چون من دوسِش نَداشتَم .⇣⇣ ⇣⇣
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
22 مهر 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ... [ ] ..
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
6 خرداد 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
شبیه است به شب ، اما نه! . . .شب که اینقدر نباید به بکشد ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
4 خرداد 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
نشستم خوردم، گفتم، شاملو خواندم.... ☟☟ .. .. ☟☟
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15