گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

جستجوی برچسب: #comment

E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
28 اردیبهشت 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
مغرور و بشو با همه ، اما . . . « که با خلق جهانی» ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
26 اردیبهشت 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
دیگران چون از دل بروند . . تو چنان در دل من رفته که ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
24 اردیبهشت 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
را مپندار از سر ضعف است . . پشت نمیبینی *سلاحم* را ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
23 اردیبهشت 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
که این . ... مرا زین سان کُند مَجنون... ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
14 اردیبهشت 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
. . . . .[احساس خوب] . ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
7 اردیبهشت 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
من در بیان وصف تو حیران بمانده‌ام . . . .. ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
6 اردیبهشت 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
امشب سطرها را می‌نویسم؛ . . . ... ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
5 اردیبهشت 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
و گفتم بیا خوشم می‌دار . . . جواب دادی و گفتی که .. ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
29 فروردین 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
حسود نیستم اما کسی . . . غلط کند که بخواهد باشد ..[والا] ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
27 فروردین 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
چشمای تو ، سکوت تو یه مثنوی . . . من حافظم اگه .. . ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
27 فروردین 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
اﻧﺪﺭ ﻣﺮﺽ ﻋﺸﻖ ﻋﺸﻖ ﺩﻭﺍ ﻧﯿﺴﺖ . . . ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
26 فروردین 97
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
♫♫ دست نیست اشکی که میریزه . . . . ♫♫ [( :] ☟☟ .. .. ☟☟
صفحات: 2 3 4 5 6