گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
shaghayegh
11 بیپ
مادام
0 بیپ در روز
288 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
shaghayegh
4 تیر 92
1
shaghayegh
BABA mesen k hame khaban too bipfa barobache bahal id ye yahooshoono bzaran!
نظر
shakiller
shaghayegh
4 تیر 92
1
shaghayegh
kasaiiiiiiiiiiiiiii k bahalan id yahooshoono bzaran.please: دعا
نظر
shakiller
shaghayegh
4 تیر 92
1
shaghayegh
BABA biyain nazar bdin like konin mordim az bas safaro chek kardim kac naboo.khabin ya bidar????: ( (
4 نظر
shakiller
shaghayegh
4 تیر 92
1
shaghayegh
DAME hameye oonaiiiii k b mn hal midano mno mikhandoonan ATASHIIIIN!
نظر
shakiller soghoooot
shaghayegh
2 تیر 92
1
shaghayegh
ایــنــا CALLISH و SHAGHOOL و FANTOMI ایــن عَــکــسَــرو مــیدوســتَـــم .... مَــنــو یــادِ SHAGHOOL و FANTOMI مــیــنـــدازه
shaghayegh
2 تیر 92
1
shaghayegh
تنهایی … دیوار … قهوه های سر رفته از حوصله ام اتاقی که چهار تاق باز ، روی من خوابیده چشم هایی که از ساعت ، کار افتاده ترند و شانه های تو ، که زیر بار ِ باران نمی روند باید گریه ام را روی بی کسی هایم تنظیم کنم و این یعنی تنهایی..
shaghayegh
2 تیر 92
1
shaghayegh
بَرآیتــ✖ـــ خوآهَمــ نوشتـــ ... اَز اِبهـ✖ـــآمــِـ لَحظِهـــ ـ✖ــهـــآ ، اَز تَردیــــد ، اَز حَجــ✖ــ ـمـِــ مــَـ✖ـــرگــــــ آوَر نَبُودَنتـــ ... اَز کَسآنے کهـــ رَد میشَوَند وَ بـــوے تـ✖ــُو رآ میدَهَنــــد ... بَرآیتـــ خوآهمـــ
shaghayegh
2 تیر 92
1
shaghayegh
M.R KALLISH میــــدانـــی اگـر هنـوز هـم تــــو را آرزو میکنمـ بــرای بی آرزو بــودنِ مـــن نیســـتــ !!! شــــایــــد آرزویــی زیبـــاتــر از تــــو ســراغ نـدارمــ
shaghayegh
2 تیر 92
1
shaghayegh
سرפֿُوشآنــــــَ ـﮧ مَے خُنـבمـــ ـَ ٬شوخــے مے کنمـ ـــ ــَ و تُو نمیدانَے ... چقـבر سختــ آســــتَ احساسـ خفگے کردטּ پشـــت ایـטּ نقابِــ لعنتــے!
shaghayegh
2 تیر 92
1
shaghayegh
دل شکستـ ـه ای لب بام سیــــ✘ـــگار میکشید، خسته بود ، انقدر خستــــ♫ــــه که یادش رفت بعد از آخرین پـُـک ؛ سیگار را پایین پرت کند نه *خـــ☼ـــودش* را ...!
shaghayegh
2 تیر 92
1
shaghayegh
هــی لعنتـــ☀ــــی ... اونطوریم که تو فکر میکنی نیست ! شاید روزی عاشقـــــ❤ــــت بودم ، ولی ببین ؛ بی تو هنوز زنده ام ! زندگی میکنم فقط گاهی در این میاد ، یــــــــ✿ـــــــادت ، زهر میکند به کامـَـم زندگی را ... همیــــ☆ـــن....!
نظر
shakiller
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15