گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
26 اسفند 1397, 01:59

اینجا ستاره‌ها همه خاموشند, اینجا فرشته‌ها همه گریانند ..

12345

اینجا شکوفه‌های گل مریم
بیقدرتر ز خار بیابانند

اینجا نشسته بر سر هر راهی
دیو دروغ و ننگ و ریاکاری
در آسمان تیره نمیبینم
نوری ز صبح روشن بیداری ..

فروغ فرخزاد

26 اسفند - 02:00
62 دنبال کننده

7

نفر این بیپ را پسندیدند
bimo 1900 RSJ62 culprit 25X Yas0710 maryam_1900

1

بازنشر
maryam_1900