گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
27 فروردین 1398, 00:02

تو همه ی معصومیت و خلوص و عشق کودکانه ی من بودی ...

javaneh_74

یاد اون روز افتادم که گوشی برده بودم مدرسه که تو بگی انتقالیت جور شد یا نه
زنگ‌ تفریح از ناظم‌گرفتم زنگ‌زدم
گفتی نه
همونجا کلی‌گریه کردم تا برسم‌خونه بی حال شده بودم از‌گریه
مامانم گف چیه؟ با همون گریه ی شدید گفتم مامان دارم از دستش میدم
الان دادیم که
زندگی ادامه داره باز
میخوام بگم
ما را به سخت جانی خود این‌گمان نبود

27 فروردین - 00:03
javaneh_74

تمام لحظه های عاشقانه ی من
خدا به همرات
دلیل گریه های کودکانه ی من
سفر سلامت
به دل بماند
امید دیدار

27 فروردین - 00:03
_mehD

شبهای هجر را گذراندیم و زنده ایم
ما را به سخت جانی خود این گمان نبود .....

27 فروردین - 01:04
612 دنبال کننده

14

نفر این بیپ را پسندیدند
bimo arshya El_NaaaZ _mehD 1900 Melika-M arna RSJ62 mohammad051 tanaz3553 leo1987 25X sshhrr ghazaali

2

بازنشر
leo1987 _mehD