گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
27 فروردین 1398, 21:38

ای تكيه گاه گريه ای هم صدای فرياد...

negar93

گوگوش 8 - )

28 فروردین - 09:13
bimo

گوگوش شاهزاده بود تو بچگیام

28 فروردین - 09:48
negar93

من زیااد گووش نمیدمم
اماااا خیلییی خووب مونده : - B اینقدی جرااحی کرده

28 فروردین - 12:50
bimo

منو همه می دونند همه سبک و همه خواننده ای گوش میدم

28 فروردین - 12:52
negar93

هووممم 8 - )

28 فروردین - 12:53
bimo


تو روابطمم همه سبک آدمی هست

28 فروردین - 13:16
negar93

خاااک ب سرممم : - s
ینییی دعوااا خشوونت هممم ؟؟

28 فروردین - 13:28
bimo

یه سری آدم هست که قبل از سلام می فهمم باشون نمیتونم حتی دمی سر کنم
به صورت نا خود آگاه از رو ظاهر و از دور به دلم نمیشینن

تو رفقام که اینطوری نداشتم که دعوا و خشونت تو کارش باشه

28 فروردین - 13:39
negar93

تااا برخوورد عادماا روو نبینه نمیشه ک‌
منمم ب بضیااا همین حس روو داارم اماا ..
بهش توجه نمیکنمم اماا بعد از مدتی میبینممم حسم درست بوده ⁦^_^⁩

28 فروردین - 14:20
bimo

من هر وقت حسمو نادیده گرفتم بعد پشیمون شدم

28 فروردین - 16:06
negar93

مث من ⁦^_^⁩
بعدش اینقدی غصه میخوورممم بخااطر رفتاار بدی ک دااشتن

28 فروردین - 20:41
bimo

دیگه بهش اعتماد می کنم رابطه ای شرو نمی کنم

28 فروردین - 20:59
bimo

دوستی منظورمه: دی

28 فروردین - 21:00
negar93

هووممم ⁦^_^⁩

28 فروردین - 21:11
2,903 دنبال کننده

13

نفر این بیپ را پسندیدند
player MilaD_iS_BaCk arshya 2000mehran hollyman negar93 Elahe-Naaz 25X Shady-5 bi_nam_71 _Xx_ Unknown__ ghazaali