گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
28 فروردین 1398, 18:53

خنده هایم خنده ی غم ، اشک هایم اشک شوق؛ خنده های آشکار از اشک پنهان سخت تر

Elahe-Naaz

شیر مادرت حلال ِ ت بیپِت بیست بود ؛xX

28 فروردین - 19:07
bimo


خنجر از بیگانه خوردن سخت و درمان سخت تر
نیشخند دوستان اما دو چندان سخت تر

خنده هایم خنده ی غم ، اشک هایم اشک شوق
خنده های آشکار از اشک پنهان سخت تر

چید بالم را و درهای قفس را باز کرد
روز آزادی است از شب های زندان سخت تر

صبح گل آرام در گوش چنار پیر گفت :
هر که را تن بیشتر پرورد شد جان سخت تر

مرگ آزادی است وقتی بال و پر داری ، کنون
زندگی سخت است اما مرگ از آن سخت تر

28 فروردین - 21:00
2,903 دنبال کننده

12

نفر این بیپ را پسندیدند
player Mohamad_Y hollyman 1900 bardia2020 sajjadm negar93 Elahe-Naaz 25X bi_nam_71 Unknown__ z-ar

3

بازنشر
hollyman negar93 Elahe-Naaz